Portrætter        Reportager        Baggrundsartikler        Nyhedsartikler

 

Med græs og robot


Økologiske køer skal have græs, og flere økologer vælger at bruge malkerobot. En kombination, som ikke er helt problemfri.


Græsset er på marken, mens robotten står i stalden. For økologiske mælkeproducenter, hvis køer skal være på græs minimum 150 dage årligt, kan det være en udfordring at få kabalen til at gå op. Dels skal køerne gerne selv finde hen til robotten, når malkebehovet melder sig, og dels skal køerne helst bevæge sig ud på marken efter malkning, så de får tilstrækkeligt med græs.

Kombinationen af græssende køer og malkerobot er et reelt, men overkommeligt problem. Agronomstuderende Camilla Kramer undersøger i sit speciale, hvordan landmanden bedst klarer udfordringen.

"Der er mange elementer i problematikken. For at koen har de bedste forudsætninger for selv at gå til stalden, bør afstanden mellem mark og stald ikke være for stor. Foderet i stalden skal desuden have en tilstrækkelig kvalitet, men koen skal jo også ud på marken igen. Derfor skal græsset på marken være ordentligt," fortæller Camilla Kramer, som skriver sit speciale på afdeling for rådgivning hos Dansk Kvæg i Århus.

"En anden måde at lokke koen hjem på er at tilbyde vand i stalden. Samtidig skal man så ikke have vand på marken," siger Camilla Kramer.


Is i maven

Danmark er det land i verden med højeste andel af malkerobotter, og de er især populære hos økologer. Camilla Kramer har regnet sig frem til, at ni pct. af de danske økologer bruger malkerobot.

"Ofte er motivationen for at investere i den dyre robot et ønske om at lette arbejdsbyrden og opnå større fleksibilitet. Derfor er det jo også uheldigt, at så mange mælkeproducenter bruger en del tid på at hente koen hjem fra marken til robotten," siger Camilla Kramer.

Optimalt set skal køerne følge deres egne fornemmelser for, hvornår det er på tide at blive malket. Så vil der komme et naturligt flow, og kødannelse ved robotten vil kunne undgås. Men koen er et vanedyr, som desuden har det bedst i flok. Derfor kan brug af robot i afgræsningssæsonen kræve omstillingstid og is i maven, som Camilla Kramer udtrykker det.

"Hvis landmanden ønsker, at køerne bliver mere villige til selv at gå til robotten fra græsmarken, må han væbne sig med tålmodighed og være villig til at se et fald i mælkeydelse i en periode, indtil køerne har vænnet sig til den nye rutine. Økologi og robotmalkning kan godt gå op, men landmanden skal være indstillet på nogle udfordringer hen ad vejen," siger Camilla Kramer.

Fem økologiske mælkeproducenter lægger græs og robotter til Camilla Kramers speciale, som efter planen bliver afleveret i slutningen af 2005. Til den tid skulle det gerne være muligt at opstille nogle generelle retningslinier, som økologiske landmænd kan drage nytte af.


© Steffen Moestrup og fagbladet mejeri

Camilla Kramer laver speciale om hvordan økologiske mælke-producenter kan kombinere brug af malkerobot og afgræsning. Foto: Steffen Moestrup